Biuro Rachunkowe FINEURO

Jakie cechy musi mieć know-how, aby było można je amortyzować podatkowo
W ramach reorganizacji grupy kapitałowej Y spółka z o.o. wydzieliła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci punktu sprzedaży detalicznej (PSD), a następnie sprzedała go powiązanej spółce X (sp. o.o.). Od dnia transakcji Spółka Y prowadzi sprzedaż tylko ze starego magazynu i tylko do klientów hurtowych. Transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęła wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością PSD, w szczególności know-how (tajemnice przedsiębiorstwa). Obejmuje ono wypracowane przez sprzedawcę i stanowiące tajemnice jego przedsiębiorstwa informacje i doświadczenia w zakresie:
Jakie obowiązki w VAT ma podatnik zwolniony, który korzysta z usług portali rezerwacyjnych z UE
Rolnik oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego świadczy usługi agroturystyczne. Jest właścicielem domu jednorodzinnego, w którym na piętrze jest pięć pokoi gościnnych z łazienkami przeznaczonych pod wynajem dla osób przyjeżdżających na kilkudniowy urlop lub pobyty weekendowe. Na rzecz turystów rolnik świadczy usługę agroturystyczną w ramach gospodarstwa rolnego, która obejmuje wynajem pokoi oraz wyżywienie. Rolnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolniczego (ma status rolnika ryczałtowego), ani prowadzonej działalności gospodarczej, tj. usług agroturystycznych (korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Do tej pory rolnik reklamował swoje usługi agroturystyczne w internecie. Obecnie zamierza korzystać także z usług zagranicznych portali rezerwacyjnych. Czy w przypadku korzystania z usług portali mających swoją siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej rolnik musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE oraz składać deklaracje VAT-9M odpowiednio za okres, w którym nastąpi import usług?
Zbyt długie prace budowlane firmy z zagranicy ucieszą fiskusa
Zagraniczny przedsiębiorca, który realizuje w Polsce inwestycję budowlaną dłużej, niż przewiduje termin określony w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między oboma państwami, zapłaci polski podatek za cały okres prowadzonych prac.
Więcej firm skorzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego
Większa ilość przedsiębiorców spełni definicję zakładu energochłonnnego i w konsekwencji skorzysta z przewidzianego dla nich zwolnienia od podatku akcyzowego. Takiego prawa nie będą jednak mieli jeśli równolegle korzystają z innego zwolnienia ustawowego.
Gminy stracą część wpływów z podatku od nieruchomości. Garaże z taką samą stawką jak mieszkania
Taki będzie efekt nowych przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Proponuje, aby garaże wielostanowiskowe w blokach, stanowiące formalnie odrębny lokal, objąć taką samą stawką podatkową jak mieszkania. Resort chce również przeciąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia budowli i wprowadzić jego definicję do ustawy podatkowej. Wcześniej w obu sprawach wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny.
Udział członków SKOK w koncercie jubileuszowym nie obniży kosztów podatkowych
Wydatki związane z organizacją koncertów w ramach jubileuszu SKOK w części przypadającej na jego członków stanowią koszty podatkowe. Świadczenie to było skierowane do potencjalnego klienta bez względu na to, czy łączy go stosunek członkostwa ze SKOK, czy też nie – orzekł WSA w Gdańsku.
Kontrole celno-skarbowe będą bardziej skuteczne. Ma powstać Karta Praw Podatnika
Kontrole celno-skarbowe mają być bardziej skuteczne. Skarbówka będzie bowiem w większym stopniu korzystać z analityki i jeszcze trafniej typować podmioty do weryfikacji.

Krajowy System e-Faktur


KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, czyli zgodnych ze strukturą logiczną e-Faktury.

Od stycznia 2022r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne.

W dniu 19 stycznia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2024r. KSeF nie będzie obowiązkowy. Przewiduje się, że  System będzie obligatoryjny dopiero w 2026r.

Po wdrożeniu KSeF całkowicie znikną faktury w formie papierowej a podstawową formą dokumentowania operacji gospodarczych będzie faktura ustrukturyzowania w formacie XML.

Każda faktura, która zostanie wgrana do Krajowego Systemu, otrzyma unikalny numer identyfikujący. Faktury wystawione w innym formacie (np. PDF) i nie posiadające specjalnego numeru nadanego w Systemie (nie wgrane do KSeF) nie są równoważne z fakturą ustrukturyzowaną w rozumieniu prawnym oraz księgowym. W związku z tym taki dokument, po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur, będzie niedopuszczalną formą fakturowania. W KSeF istnieje możliwość wygenerowania wizualizacji wystawionej faktury ustrukturyzowanej i przesłanie jej w dowolnym formacie do klienta. Istotną kwestią jest fakt, że datą wystawienia e-Faktury będzie data wgrania jej do Systemu KSeF, dlatego należy robić to na bieżąco. Indywidualny numer identyfikujący e-Fakturę będzie również niezbędny w celu dokonania płatności za fakturę kontrahenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe FINEURO Spółka z o.o. Regulamin serwisu